Frågor Och Svar

Hur mycke kostar stenläggning

När man vill lägga Sten på tomten tillkommer en del utgifter utöver stenen. Vilka kostnader som uppstår kan även skilja sig åt från projekt till projekt, men går igenom de vanligaste utgifterna när du vill förgylla med marksten.Den kan skilja sig åt markant beroende på projektets art och storlek. Marken ska schaktas,fiberduk, bärlager packas, sten kapas och så vidare. Här gäller det även att inte vara dumsnål. Bakom varje projekt döljer sig unika utmaningar och möjligheter. Det gäller inte minst sagt för markarbetet. Böjda gångar med speciella läggningsmönster och många kapningar är andra exempel som ökar kostnaden då det kräver mer arbetstid. Kostnaden för att anlita en plattläggare varierar beroende på var i landet man bor, vilken typ av plattor som ska läggas och e hel del andra faktorer.
Varje projekt är unikt och priserna kan variera mycket beroende på grundförutsättningarna, vilket material som ska användas och vilken typ av sten/plattor och storlek och vilken tjocklek, priset skiljer sig  får olika sten.
För att kunna ge er en korrekt prisbild ser vi gärna att ni kontaktar stenblixten, så att vi tillsammans kan komma fram till den bästa lösningen utifrån förutsättningarna annars tycker jag att de kommer bli svår att ge exakt pris innan  man kommer och kollar på plats som ska läggas sten.

Hur det fungerar med offert :
sami lämnar ingen offert till okänd kund man måste skriva namn,adress och
telefonnummer för att bekräfta att man är en seriös kund.

Hur mycket det kostar att bygga stöd mur.

Att bygga mur är riktigt tungt och väldigtkänsligt jobb för minsta lilla fel kommer det se dåligt ut. Ibland är det farligt om muren är mycket hög därför måste man ta tid för att bygga på rätt sätt.
När man vill bygga en mur beror priset oftast på vilken sten som man ska bygga med som man valt. Det är framförallt höjden, utseendet samt materialet som påverkar priset.Om man väljer att bygga en högre mur blir det självklart underarbetet dyrare och detta eftersom att jordtrycket blir högre så man måst gräva extra djupt och göra bra underarbete för muren för att de inte blir snett efter några år.
Rot avdrag för stensättning & mur
Många undrar om man kan få rotavdrag på priset när man lägga sten eller bygger en mur,svaret är att man tyvärr inte kan få det.mer info kan man läsa på skatteverkets hemsida .
Varför växer ogräs mellan sten /plattor
Om man lägger fin uppfart eller gång/uteplats. Efter några månader börjar de växa ogräs mellan sten,man kan även lägga fiberduk men det betyder inte att ogräs kommer sluta växa för det kommer mellan stenen inte underifrån.Varför,för när det regnar börjar fogsand en försvinna med tiden speciellt om det finns lutning försvinner fogsand en snabbare.
Vad man kan göra för behålla fina plattor utan ogräs.
Man måste lägga fogsand när man markerar att de börjar försvinna fogsand  på grund av regn annars kommer det fastna massa smuts mellan plattor och där är var problemet  börjar.
Varför börjar plattor /sten sjunka med tiden.
Självklart finns det inget jobb som håller för alltid men du kan göra saker som kan påverka så att uppfarten håller så lång tid som möjligt.T ex kör försiktigt, man behöver inte köra och bromsa hårt.Med tiden kommer man markera att stenarna börjat sjunka.
man kan också välja att lägga extra tjock sten/plattor typ 6 cm tjock. Dom håller längre än 5 cm, de är den som gäller bilen.Det går bra med 4-5cm till gången/uteplats.
Underarbete (bärlag) 0,30 är det som är mest vitkgit för att behålla uppfarten jämn och fin. 
Hur kan man  få offert för sten/plattsättning.

Man kan mäta tomten som ska läggas sten/plattor eller muren som ska byggas + ta några bilder på ( projektet  )som ska läggas plattor eller bygga mur på. Man kan skriva vilken typ av sten, plattor, vilken färg och tjocklek man vill ha.På hemsidan finns många olika jobb markerade med  olika nummer så man kan skriva projekt nummer och skicka till (info@stenblixten.se) så man kan får offert på ungefär hur mycket det kommer kosta men det bästa är alltid att man kommer på plats och kollar hur det ser ut.

Obs! alla projekt läggs ut på hemsidan efter att kunderna godkänd