Frågor Och Svar

Hur mycke kostar stenläggning

När man vill lägga Sten på tomten tillkommer en del utgifter utöver stenen. Vilka kostnader som uppstår kan även skilja sig åt från projekt till projekt, men går igenom de vanligaste utgifterna när du vill förgylla med marksten.Den kan skilja sig åt markant beroende på projektets art och storlek. Marken ska schaktas,fiberduk, bärlager packas, sten kapas och så vidare. Här gäller det även att inte vara dumsnål. Bakom varje projekt döljer sig unika utmaningar och möjligheter. Det gäller inte minst sagt för markarbetet. Böjda gångar med speciella läggningsmönster och många kapningar är andra exempel som ökar kostnaden då det kräver mer arbetstid. Kostnaden för att anlita en plattläggare varierar beroende på var i landet man bor, vilken typ av plattor som ska läggas och e hel del andra faktorer.
Varje projekt är unikt och priserna kan variera mycket beroende på grundförutsättningarna, vilket material som ska användas och vilken typ av sten/plattor och storlek och vilken tjocklek, priset skiljer sig  får olika sten.
För att kunna ge er en korrekt prisbild ser vi gärna att ni kontaktar stenblixten, så att vi tillsammans kan komma fram till den bästa lösningen utifrån förutsättningarna annars tycker jag att de kommer bli svår att ge exakt pris innan  man kommer och kollar på plats som ska läggas sten.

Hur det fungerar med offert :
sami lämnar ingen offert till okänd kund man måste skriva namn,adress och
telefonnummer för att bekräfta att man är en seriös kund.

Hur mycket det kostar att bygga stöd mur.

Att bygga mur är riktigt tungt och väldigtkänsligt jobb för minsta lilla fel kommer det se dåligt ut. Ibland är det farligt om muren är mycket hög därför måste man ta tid för att bygga på rätt sätt.
När man vill bygga en mur beror priset oftast på vilken sten som man ska bygga med som man valt. Det är framförallt höjden, utseendet samt materialet som påverkar priset.Om man väljer att bygga en högre mur blir det självklart underarbetet dyrare och detta eftersom att jordtrycket blir högre så man måst gräva extra djupt och göra bra underarbete för muren för att de inte blir snett efter några år.

vilken är bättre stenmjöl 0,4-0,8 eller makadam( flis) 2,4-2,5-2,6 ??

Sami rekommenderar att man lägger makadam 2,4-2,5-2,6 (flis) när det gäller att lägga plattor/marksten. Även när man bygger mur eller trappa,kantsten,för makadam är mycket bra för på att dra åt sig vatten när det regnar, mer än stenmjöl 0/4 .Inte ens myror gillar makadam när dom gräver till deras bo.mer info tryck här

Flera samtal på samma fråga ?

Jag har fått många samtalsfrågor som gäller om man måste padda plattorna när man lägger sten eller plattor för uteplats eller uppfart,
Här är svaret: Jag har gjort många jobb och alla jobb som har gjorts har jag paddat och det har aldrig spruckit eller gått sönder. Endast stora plattor 50×50 x5cm som man inte behöver padda, om man vill padda använder man padda med max 50 kg och försöker att inte padda i mitten av plattorna utan alltid på linjen mellan plattorna.mer info tryck här
Varför padda plattor.
1-Plattor blir stabila
2-Fogsanden fyller linjerna mellan plattorna djupare och sitter fast.
3-När man paddar marksten/plattor måste man alltid  lägga fogsand tork och jämt sen kan man padda.
4-Självklart jobbar alla företag olika inte alla padda plattor/marksten men det är min erfarenhet och vad jag gör för att garantera mitt arbete för kunderna.

OBS! Vi har lagt många videor på youtube som visar att plattorna/marksten varken får sprickor eller går sönder. Om plattorna går sönder är det fabriksfel. Man anväder inte mer än 90 kg till plattor 35x35x5cm eller 40x40x5cm ,och marksten typ EX 21x14x5-6cm max 140-150 kg ! 

OBS! marksten & plattor mellan 3-4 cm tjock man ska inte padda stor chans att gick sönder och plattor&marksten mer än 6cm man behöver inte padda.

Rot avdrag för stensättning & mur
Många undrar om man kan få rotavdrag på priset när man lägga sten eller bygger en mur,svaret är att man tyvärr inte kan få det.mer info kan man läsa på skatteverkets hemsida .mer info tryck här
Varför växer ogräs mellan sten /plattor
Om man lägger fin uppfart eller gång/uteplats. Efter några månader börjar de växa ogräs mellan sten,man kan även lägga fiberduk men det betyder inte att ogräs kommer sluta växa för det kommer mellan stenen inte underifrån.Varför,för när det regnar börjar fogsand en försvinna med tiden speciellt om det finns lutning försvinner fogsand en snabbare.
Vad man kan göra för behålla fina plattor utan ogräs.
Man måste lägga fogsand när man markerar att de börjar försvinna fogsand på grund av regn annars kommer det fastna massa smuts mellan plattor och där är var problemet börjar.

Hur kan man  få offert för sten/plattsättning.

Man kan mäta tomten som ska läggas sten/plattor eller muren som ska byggas plus ta några bilder på ( projektet  )som ska läggas plattor eller bygga mur på. Man kan skriva vilken typ av sten, plattor, vilken färg och tjocklek man vill ha.På hemsidan finns många olika jobb markerade med  olika nummer så man kan skriva projekt nummer och skicka till ([email protected]) så man kan får offert på ungefär hur mycket det kommer kosta men det bästa är alltid att man kommer på plats och kollar hur det ser ut.

Obs! alla projekt läggs ut på hemsidan efter att kunderna godkänd★