Här har sami gjort olika typer av plantering som kunderna tyker om